Beretninger fra et autentisk landbrug

Beretninger fra et autentisk landbrug

Dagligdag på landet - vi har ikke andet

Følg med i de daglige beretninger langt fra alting og tæt på det store i det små

Lad os føle vore mål

HverdagenOprettet af Lone tir, januar 05, 2010 08:02:47

Nå - tænker du måske -

hvad laver sådan en flok høns en afsvalet tirsdag i januar.

Puster de sig op, ordner de tæer eller leder de efter lidt frit græs i haven.

Nej - må jeg fortælle - lige nu arbejder vi med målsætninger.

Årets første dage er gået med individuelle samtaler.

Tidligere kunne man samle en mindre flok, overbringe et budskab og skabe begejstring og fodslag.

Den går ikke længere.

Vi har med selvstændige individer at gøre, og forudsætningen for at alle arbejder i samme retning er, at den enkelte føler, det tjener eget formål.

Altså starter vi med samtaler i enrum.

Der indledes med forespørgsler til det almene velbefindende. Et vigtigt punkt for det videre forløb.

Dernæst definerer hver høne et mål - synligt og opnåeligt. Konkret og klart.

Målet bliver noteret, og vi laver en liste over de fordele, hønen vil opnå, når målet realiseres.

Der skal selvfølgelig fastsættets en deadline og en detaljeret plan, så tingene ikke løber ud i sandet.

Hver morgen visualiserer hønen fremover sit mål, og det bør før eller siden udmønte sig i en materialisering af målet.

Næste høne - samme procedure.

Når alle er helt oppe på beatet ved tanken om den personlige udvikling, kan flokken samles.

Som mental vejleder har man langt hen ad vejen indflydelse på den enkeltes mål, men denne indflydelse bør naturligvis tjene fællesskabet.

I plenum afslører man virksomhedens ønsker for fremtiden, og med det rigtige forarbejde falder disse i tråd med den enkelte hønes mål.

Vi går nu ind i et år, hvor der bliver fuld damp på æglægningen.

Tro på fremtiden herfra
Lone

  • Kommentarer(0)//lonelandmand.brandbygegaard.dk/#post477